AktualnościPromowane

Wzrosły ceny lokali mieszkalnych

Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2019 r. wzrosły o 2,1% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 0,4% i na rynku wtórnym – o 3,5%). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 9,0% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,7% i na rynku wtórnym – o 10,9%). Tak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego.

W III kwartale 2019 r. wzrost cen lokali mieszkalnych w stosunku do poprzedniego kwartału był silniejszy na rynku wtórnym niż na rynku pierwotnym. Przy obliczaniu wskaźników cen lokali mieszkalnych za 2019 r. rynkowi wtórnemu przypisuje się wagę 53,3%, a rynkowi pierwotnemu – 46,7%

Ceny lokali mieszkalnych w III kwartale 2019 r. były o 23,6% wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 17,2%, a na rynku wtórnym – o 29,4%).

Największy wzrost cen lokali mieszkalnych w III kwartale 2019 r. w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w województwie mazowieckim (o 4,2%), natomiast spadek cen zaobserwowano w województwie małopolskim (o 0,5%).

źródło: GUS